Články

Nemoci způsobené stresem

05.02.2014 15:21
Mnoho nemocí je považováno za sekundární infekce, což znamená, že díky stresu se oslabí imunitní systém a některé mikroorganismy tak mají možnost v organismu škodit. Některé plísně a bakterie jsou běžnou součástí prostředí a ptáci jsou s nimi denně v kontaktu. Avšak u zdravých ptáků se silným...

Výživa a krmení astrildů

19.01.2014 18:53
Astrildi patří mezi semenožravé ptáky, ale přijímají i zelené krmení a hmyz. V dnešní době jsou dostupné různé druhy krmných směsí. Hlavními složkami těchto směsí jsou různé druhy prosa. Především však drobnozrnného jako je čumíza, mohár, senegalské proso, lesknice a niger, který obsahuje olej a...

Ošetřování astrildů

19.01.2014 18:24
Základem pro chov astrildů, jako u ostatních ptáků je vytvoření optimálních podmínek prostředí, vhodné zacházení, ošetřování a krmení. Výskyt obtíží a infekčních onemocnění způsobuje zejména nesprávné krmení, kolísání teplot nebo stres způsobený odchytem a transportem. Ve venkovních voliérách je...

Chov astrildů

19.01.2014 11:43
Vzhledem k tomu, že držení astrildů není nikterak nákladné a složité, zejména některých druhů které jsou vhodné pro začátečníky, jako je například zebřička pestrá či chůvička japonská, je jejich chov poměrně rozšířen a není problém je sehnat v obchodech nebo u samotných chovatelů.   Při tvorbě...